Hallitus ja toimikunnat 2023

Varsinaiset jäsenet

Kai Spaak, Minna Pellikka, Anne-Mari Narvanto; Tuula Vanhanen, Jari Weman, Esko Hellsten

Varajäsenet

Pentti Friman, Tita Ström, Nita Erviö

Puheenjohtaja

Sini Marttinen

Mökki 38

puheenjohtaja.klapu@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Minna Pellikka

Mökki 43

Sihteeri

Anne-Mari Narvanto

Mökki 14

Jäsenrekisterinhoitaja

Tuula Vanhanen

Mökki 32

jasenrekisteri.klapu@gmail.com

Taloudenhoitaja (ei hallituksen jäsen)

Erja Mononen

Mökki 21

Kesäkassanhoitaja

Esko Hellsten

Mökki 82

Isäntätiimi

Kai Spaak

Mökki 65

Jaruwan Spaak
Mökki 65

Pasi Rintamäki
Mökki 33

Emäntätiimi

X

Kerhotuvan varaukset

Mirja Heino

Mökki 34

mirja.heino@hel.fi

Rakennustoimikunta

Tita Ström (yhteyshenkilö)

Mökki 2

rakennusluvat@gmail.com

Huvitoimikunta

Sini Marttinen

Eija Jerjomin

Kaiku-lehti

Sini Marttinen

Toiminnantarkastajat
 

Anna-Maija Gruber
Seija Kotilainen (varalla)