Hallitus ja toimikunnat 2023

Varsinaiset jäsenet

Kai Spaak, Minna Pellikka, Anne-Mari Narvanto; Tuula Vanhanen, Jari Weman, Esko Hellsten

Varajäsenet

Pentti Friman, Tita Ström, Nita Erviö

Puheenjohtaja

Sini Marttinen

Mökki 38

puheenjohtaja.klapu@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Minna Pellikka

Mökki 43

Sihteeri

Anne-Mari Narvanto

Mökki 14

Jäsenrekisterinhoitaja

Tuula Vanhanen

Mökki 32

jasenrekisteri.klapu@gmail.com

Taloudenhoitaja (ei hallituksen jäsen)

Erja Mononen

Mökki 21

Kesäkassanhoitaja

Esko Hellsten

Mökki 82

Isäntätiimi

Kai Spaak

Mökki 65

Jaruwan Spaak
Mökki 65

Pasi Rintamäki
Mökki 33

Kerhotupatiimi

Minna Pellikka, Nita Erviö, Mirja Heino

Kerhotuvan varaukset

Mirja Heino

Mökki 34

mirja.heino@hel.fi

Rakennustoimikunta

Tita Ström (yhteyshenkilö)

Mökki 2

Markus Russ

rakennusluvat@gmail.com

Huvitoimikunta

Sini Marttinen

Eija Jerjomin

Kaiku-lehti

Sini Marttinen

Sähkötiimi

Sini Marttinen, Erja Montonen, Ismo Kopra, Kai Spaak, Jari Weman

Katselmustiimi

Jari Weman, Anne-Mari Narvanto, Tuula Mänty, Nita Erviö, Pirkko Leino

Toiminnantarkastajat
 

Anna-Maija Gruber
Seija Kotilainen (varalla)