Ilmoittautuminen toimikuntiin: sääntö-, rakennustapa ja katselmusuudistus

14.1.2021

Hallitus on pannut alulle sääntöuudistuksen, rakennustapauudistuksen ja katselmusuudistuksen. Näiden työstämiseksi on kutsuttu mökkiläisiä ilmoittautumaan toimikuntiin 22.1.2021 mennessä. Katso Liite 2.