Hallitus ja toimikunnat 2024

Varsinaiset jäsenet

Kai Spaak, Minna Pellikka, Anne-Mari Narvanto; Tuula Mänty, Jari Weman, Esko Hellsten

Varajäsenet

Kati Sirola, Tita Ström, Nita Erviö

Puheenjohtaja

Sini Marttinen, Mökki 38

puheenjohtaja.klapu@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Minna Pellikka, Mökki 43

Sihteeri

Anne-Mari Narvanto, Mökki 14

Jäsenrekisterinhoitaja

Jari Weman

jasenrekisteri.klapu@gmail.com

Taloudenhoitaja (ei hallituksen jäsen)

Erja Mononen (vielä kevään 2024), Mökki 21

Kesäkassanhoitaja

Esko Hellsten, Mökki 82

Isäntätiimi

Kai Spaak, Mökki 65

Jaruwan Spaak, Mökki 65

Pasi Rintamäki, Mökki 33

Kerhotupatiimi

Tähän tarvitaan innokkaita henkilöitä

Kerhotuvan varaukset

Mirja Heino, Mökki 34

mirja.heino@hel.fi

Rakennustoimikunta

Tita Ström (yhteyshenkilö), Mökki 2

Markus Russ

Aaron Rantala

rakennusluvat@gmail.com

Huvitoimikunta

Tähän kaivataan idearikkaita jäseniä

Kaiku-lehti

Sini Marttinen

Sähkötiimi

Sini Marttinen, Erja Montonen, Ismo Kopra, Kai Spaak, Jari Weman

Katselmustiimi

Tuula Mänty, Kati Sirola. Tiimiin kaivataan vielä pari ihmistä lisää

Toiminnantarkastajat 

Veli Immonen, varalla Seija Kotilainen

Pihatoimikunta

Salla Janhunen