Hallitus ja toimikunnat

Hallitus 2018
 

Varsinaiset jäsenet:  Esko Hellsten, Tapio Takala, Petri Miikkola, Veli Immonen,

                             Riitta Somero, Tuula Laakso

Varajäsenet:             Tuulikki Soisalo, Raija Mäkelä,Kaisa Mannermaa

 

Puheenjohtaja        Sini Marttinen                            p. 040-7521514
Kaikutoimitus         Meiramipolku 38
                              sini.p.marttinen@gmail.com

Varapuheenjoht.     Tuulikki Soisalo                         p. 050-5461673
Kesäkassan-           Minttupolku 45
hoitaja                   tuulikki.soisalo@kolumbus.fi

Sihteeri                  Riitta Somero                            p. 040-5176837
                              Meiramipolku 33
                              riitta.somero@gmail.com
 
Jäsensihteeri          Esko Hellsten                           p.050-3214631
Tiedottaja               Timjamipolku 82
                              esko.hellsten@welho.com

Taloudenhoitaja      Erja Mononen                          p. 040-5805612
(ei hallituksessa)      Timjamipolku 21

Muut jäsenet:          Petri Miikkola                           p. 040-5376577
                              Kuminapolku 24
           
                             Tapio Takala                            p. 0400-749629
                             Kyntelipolku 100  
                            
                             Veli Immonen                          p. 050-3323994
                             Timjamipolku 20

                             Tuula Laakso                          p.050-5535560
                             Timjamipolku 105

                             Kaisa Mannermaa                  
                             kyntelipolku 86                     
                                                                                                           
                              Raija Mäkelä                           p.044-9888909
                              Timjamipolku 50

Isäntätiimi             Tapio Takala                           p.0400-749629
                               Kyntelipolku 100
                               tapio.patu.takala@gmail.com

                               Osmo Takala                          p.050-4082572
                               Kyntelipolku 83                                                    
                           
Emäntä                   Jenni Takala                           p.044-3228289
                                Kyntelipolku 100

Tapahtuma-          Tuula Laakso
 toimikunta           Timjamipolku 105

                               Kaisa Mannermaa
                               Kyntelipolku 86
 

Strategiaryhmä      Tuula Laakso
                               Timjamipolku 105

Some tiedottaja     Jenni Takala
                                Kyntelipolku 100

                                Kaisa Mannermaa
                                Kyntelipolku 86

                                Sini Marttinen
                                Meiramipolku 38
                              
Rakennustoimikunta:
Puheenjohtaja           Antti Pietilä                           p. 040-5478230
                                Kuminapolku 22
                                antti.pietila.hki@gmail.com

                               Jouko Hardèn                      
                               Kuminapolku 28

                               Ismo Kopra                       
                               Kyntelipolku 90

Kerhotuvan varaukset
                               Eija Jerjomin                       p .044-2160185
                               Meiramipoku 40
                               eija.jerjomin@gmail.com

Toiminnan tarkastaja
                               Irja Mäki